Publisher Rates

TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN LINK1S?

Quốc gia Thu nhập trên 1000 lượt xem
Máy tính để bàn Điện thoại di động / Máy tính bảng
Greenland $12,0000 $12,0000
Sweden $11,0000 $11,0000
Iceland $8,0000 $8,0000
Denmark $6,0000 $6,0000
New Zealand $5,0000 $5,0000
Germany $4,5000 $4,5000
United Kingdom $4,0000 $3,5000
France $3,5000 $3,5000
United States $3,5000 $3,5000
Australia $3,5000 $3,5000
Vietnam $3,0000 $3,0000
Canada $3,0000 $3,0000
Japan $2,5000 $2,5000
Singapore $1,7000 $1,7000
Thailand $1,5000 $1,5000
Các quốc gia còn lại (Mọi quốc gia) $1,0000 $1,0000

VẤN ĐỀ THANH TOÁN


Lưu ý: Tỷ lệ thanh toán của chúng tôi rất năng động và phụ thuộc vào thu nhập quảng cáo mà chúng tôi nhận được. Vì vậy, đôi khi giá có thể tăng / giảm đối với một số quốc gia.

Chú ý: Cheat view, gian lận, tự Ref cho chính mình, Lưu lượng truy cập không phải tự nhiên (Dùng VPN, TOR, SSH, iframes, redirects, bots, proxies, traffic exchange, Email traffic, Faucet traffic, PTC traffic, hitleap, jingling,... và các hình thức gian lận khác) các thanh toán sẽ không được giải quyết.

 

Tham gia LINK1S ngay bây giờ !

Đăng ký ngay