Publisher Rates

Tại sao Lượt xem / Thống kê / Thu nhập không được tính?

Quốc gia Thu nhập trên 1000 lượt xem
Máy tính để bàn Điện thoại di động / Máy tính bảng
Greenland $12,0000 $12,0000
Sweden $11,0000 $11,0000
Iceland $8,0000 $8,0000
Denmark $6,0000 $6,0000
New Zealand $5,0000 $5,0000
Germany $4,5000 $4,5000
France $3,5000 $3,5000
United Kingdom $4,0000 $3,5000
United States $3,5000 $3,5000
Australia $3,5000 $3,5000
Canada $3,0000 $3,0000
Vietnam $3,0000 $3,0000
Philippines $2,5000 $2,5000
Japan $2,5000 $2,5000
India $2,0000 $2,0000
Singapore $1,7000 $1,7000
Thailand $1,5000 $1,5000
Các quốc gia còn lại (Mọi quốc gia) $1,0000 $1,0000

Cổng thanh toán hỗ trợ

Đếm view: 1view / 1 IP address / 24 hours (1view/ip/day)

Tỷ giá: $1 = 21.000đ

Lưu ý: Tỷ lệ Rate của chúng tôi rất năng động và phụ thuộc vào thu nhập quảng cáo mà chúng tôi nhận được. Vì vậy, đôi khi giá có thể tăng/giảm đối với một số quốc gia.

Tham gia LINK1S ngay bây giờ !

Đăng ký ngay