Publisher Rates

LINK1S.COM 100% DOES NOT USE POPUP AD.

Tại sao Lượt xem / Thống kê / Thu nhập không được tính?

Quốc gia Thu nhập trên 1000 lượt xem
Máy tính để bàn Điện thoại di động / Máy tính bảng
Iceland $8,0000 $8,0000
Sweden $7,0000 $7,0000
United Kingdom $6,0000 $6,0000
Denmark $6,0000 $6,0000
United States $5,0000 $5,0000
New Zealand $5,0000 $5,0000
Germany $4,5000 $4,5000
Australia $3,5000 $3,5000
France $3,5000 $3,5000
Vietnam $3,2000 $3,4000
India $3,0000 $3,0000
Canada $3,0000 $3,0000
Ukraine $3,0000 $3,0000
Brazil $3,0000 $3,0000
Philippines $3,0000 $3,0000
Russian Federation $3,0000 $3,0000
Venezuela $2,0000 $2,0000
Các quốc gia còn lại (Mọi quốc gia) $1,5000 $1,5000

Cổng thanh toán hỗ trợ

Đếm view: 1view / 1 IP address / 24 hours (1view/ip/day)

Notice for Payeer gateway: We will charge 8% fee

Tỷ giá: $1 = 21.000đ

Lưu ý: Tỷ lệ Rate của chúng tôi rất năng động và phụ thuộc vào thu nhập quảng cáo mà chúng tôi nhận được. Vì vậy, đôi khi giá có thể tăng/giảm đối với một số quốc gia.

Tham gia LINK1S ngay bây giờ !

Đăng ký ngay