Publisher Rates

Quốc gia Thu nhập trên 1000 lượt xem
Máy tính để bàn Điện thoại di động / Máy tính bảng
Greenland $12,0000 $12,0000
Sweden $11,0000 $11,0000
Iceland $8,0000 $8,0000
Denmark $6,0000 $6,0000
New Zealand $5,0000 $5,0000
Germany $4,5000 $4,5000
France $3,5000 $3,5000
United Kingdom $4,0000 $3,5000
United States $3,5000 $3,5000
Australia $3,5000 $3,5000
Canada $3,0000 $3,0000
Philippines $2,5000 $2,5000
Japan $2,5000 $2,5000
Vietnam $2,5000 $2,5000
Singapore $1,7000 $1,7000
India $1,5000 $1,5000
Thailand $1,5000 $1,5000
Các quốc gia còn lại (Mọi quốc gia) $1,0000 $1,0000

 

Tham gia LINK1S ngay bây giờ !

Đăng ký ngay